Έναρξη του Ερευνητικού Έργου Pv-Auto-Scout από τη GeoSense

qewoiuhfqwouhfqwiuhf848
Η GeoSense ανακοινώνει τα εξής:
 
Με μεγάλη μας χαρά και περηφάνεια ανακοινώνουμε την έναρξη του ερευνητικού έργου με τίτλο “Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)” – “Integrated system for the automated in spection of photovoltaic parks using IR-thermography via autonomous aerial vehicles (drones)” και ακρωνύμιο PV-Auto-Scout, ενός από τα τρία ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει η GeoSense σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρίες, στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.
Στο έργο συμμετέχουν:
-  το Εργαστήριο Μηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών (CSM) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
-  το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών (CSL) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
-  η GeoSense, η πλέον έμπειρη ελληνική εταιρία που εισήγαγε πρώτη την τεχνολογία των Drones για επαγγελματική χρήση στην Ελλάδα,
-  οι εταιρίες PaEnGroup και K-REN, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με εξαιρετική γνώση του αντικειμένου.
Αντικείμενο του νέου αυτού έργου διάρκειας τριών ετών είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου των φωτοβολταϊκών στοιχείων/πάνελ με τη χρήση εναέριας υπέρυθρης (IR) θερμογραφίας, μέσω του οποίου:
(α)  θα μειωθεί ο χρόνος ελέγχου των φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒΣ),
(β)  θα αναβαθμιστεί η ποιότητα/ακρίβεια του ελέγχου και
(γ)  θα επιτυγχάνεται μια πιο άμεση εκτίμηση βλαβών των ΦΒΣ με σκοπό τη διαχρονικά βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.

Με την περιήγησή σας στο idrones.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.