Ερευνητική πτήση του #drone eBee στον Βελβεντό Κοζάνης

 velventoi

Στις 8/5/2019 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη επιτυχημένη πτήση του #drone eBee στο Βελβεντό Κοζάνης, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου MARS με τίτλο "ΈΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ DRONES” –“sMart fArming with dRoneS" της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και η GeoSense.

 

 

Η απρόσκοπτη συνεργασία όλων των συμβαλλόμενων μερών έφερε και τα επιθυμητά αποτελέσματα!

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.