Με e-learning η εκπαίδευση των χειριστών από τη GeoSense UAS Academy

geo-elearning.jpg

Η GeoSense UAS Academy σας ενημερώνει ότι η θεωρητική εκπαίδευση στα επόμενα προγραμματισμένα τμήματα  χειριστών ΣμηΕΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ' αποστάσεως, μέσω ειδικής e-learning πλατφόρμας:


α) Τμήμα Ειδικοτήτων (ΑW/EVLOS/BVLOS) και Ικανότητας επί αεροπλάνου (Fixed-Wing),  23 Μαρτίου 2020 και
β) Τμήμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, 30 Μαρτίου-10 Απριλίου 2020.

Αξιοποιήστε δημιουργικά τον χρόνο σας!  Κάντε την εγγραφή σας: http://ow.ly/6gbQ30hdauW
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.geosense.gr/contact.html, Τel. 2310 953.353

IMG_6613.JPG

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.