Η GeoSense προμήθευσε τον Δήμο Θεσ/νικης με ένα πλήρες σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους

geooregojegihjer.jpg
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, προμήθευσε η GeoSense με ένα πλήρες σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους, εξοπλισμένο με θερμική κάμερα υψηλής ανάλυσης, συνοδευόμενο από σταθμούς εδάφους και επεξεργασίας καθώς και τα κατάλληλα λογισμικά.
Παράλληλα, ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης δύο χειριστών ΣμηΕΑ στην ειδική κατηγορία. Η προμήθεια έγινε στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.
 
 
Contact GeoSense: Tel. 2310 953.353, http://www.geosense.gr/contact.html
Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.