Νέο τμήμα Ειδικοτήτων & Ειδικών Αδειών ΣμηΕΑ,13 &14 Ιουλίου, από τη GeoSense

geo-proto.jpg

Νέο τμήμα Ειδικοτήτων & Ειδικών Αδειών ΣμηΕΑ,13 &14 Ιουλίου 2020 ξεκινά η GeoSense UAS Academy. Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στην ειδικότητα που εξυπηρετεί την εργασία σας. Πιστοποίηση από την Υ.Π.Α.


Εγγραφές: bit.ly/3dJckPl

 

✔Eιδικότητα νυχτερινών πτήσεων (Night Flights)
✔Ειδικότητα εναερίων εργασιών (Aerial Works) για φωτογραμμετρία, επιθεωρήσεις, γεωργία ακριβείας, αεροφωτογραφήσεις, βιντεολήψεις
✔Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS)
✔Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS)
✔ Ικανότητα επί αεροπλάνου (σταθερή πτέρυγα – Fixed Wing)

IMG_8632.JPG

Περισσότερα εδώ: http://www.geosense.gr/geosense-uas-academy/

Contact GeoSense: Tel. 2310 953.353, http://www.geosense.gr/contact.html

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.