Ελληνική απάντηση στον χώρο των προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και συστημάτων

sas.gif

Οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο στο χώρο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), είτε πρόκειται για αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, είτε ελικοπτέρων, είτε πολυκοπτέρων, υπήρξαν πολυδιάστατες, πολυποίκιλες και εντεινόμενες τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια. Τους τελευταίους μήνες λόγω της γνωστής γεωπολιτικής επικαιρότητας  έχει γίνει επίσης πολύς λόγος για τα συστήματα αυτά στο εσωτερικό της χωρας μας. Το πεδίο των εφαρμογών τους είναι πραγματικά τεράστιο, τόσο στον πολιτικό/επαγγελματικό, όσο και στον στρατιωτικό τομέα.

 

To ελληνικό τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό που παρακολουθούσε και παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις είναι διαθέσιμο να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του και στο χώρο αυτό.

Ένα παράδειγμα καινοτόμου ομίλου στο χώρο είναι η Spirit-World Group (SWG), ένας ελληνικός όμιλος με επενδύσεις σε τομείς όπως η Ναυτιλία, τα logistics, τα καυσιμα, o τουρισμός και το yachting.

Η προσπάθεια της ομάδας των τεχνικών και επιστημόνων που συγκρότησε την Spirit Aeronautical Systems (S.A.S Technology), ξεκίνησε προ πέντε και πλέον ετών με την μελέτη, δοκιμή κατασκευή και έλεγχο συστημάτων με κύριο σκοπό την βαθιά κατανόηση και ανάπτυξη τεχνολογιών σχετικών με τα μη επανδρωμένα συστήματα (UAV) στην χώρα μας.

Η χρήση των UAV/Drones μπαίνει σταθερά στην καθημερινότητα μας και εξελίσσεται από την κατηγορία εξοπλισμού ερασιτεχνικής ενασχόλησης, σε άκρως επαγγελματικό εξοπλισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε αυτό το περιβάλλον η S.A.S παρέχει καινοτόμα προϊόντα που αξιοποιούν μεθόδους υψηλής τεχνολογίας, βασιζόμενη καθαρά σε ελληνική τεχνογνωσία και εργατικό δυναμικό.

Η έναρξη της νέας επιχειρηματικής προσπάθειας αποφασίστηκε σε πρώτη φάση να εστιαστεί σε πολυκόπτερα και ειδικότερα αυτά μεγάλου φορτίου. Μεταξύ των αυτών και μεγαλύτερα UAV μέσου ύψους, μεγάλης εμβέλειας και μεγίστης μάζας απογείωσης έως και 200 κιλά.  Σε μικρό σχετικά διάστημα σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν εξ αρχής, δύο μη επανδρωμένα συστήματα (εξακόπτερο ικανότητας μεταφοράς φορτίου αποστολής 10 κιλών και τετρακόπτερο μεταφορικής ικανότητας 4,5 κιλών). Η σειρά πολυκοπτέρων, αναμένεται σύντομα να εμπλουτισθεί και με άλλα μοντέλα μεγαλύτερης και μικρότερης δυνατότητας από πλευράς μάζας, ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατόν όλες οι πιθανές επιχειρησιακές απαιτήσεις για τέτοιου τύπου αεροχήματα.

Η κατασκευή όλων των απαρτίων των μη επανδρωμένων αυτών αεροχημάτων που σχεδιάστηκαν από την ομάδα της SAS, γίνεται στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τον εξοπλισμό εδάφους όπως είναι οι σταθμοί ελέγχου αυτόνομης και ημιαυτόνομης καθοδήγησης. Ο εξοπλισμός αυτός είναι πλήρως προσαρμόσιμος στις απαιτήσεις κάθε χρήστη, τόσο από πλευράς δυνατοτήτων όσο και από πλευράς λειτουργικότητας και μεγέθους.

Η SAS σε μια προσπάθεια αύξησης του εθνικού τεχνολογικού αποτυπώματος των προϊόντων της, έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά την σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με πρωτοπόρες Ελληνικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα που ενδιαφέρουν την βιομηχανία μη επανδρωμένων συστημάτων.

  

Σημειώνεται ότι τα αμιγώς Ελληνικά συστήματα που έχει αναπτύξει και σχεδιάσει και κατασκευάσει η SAS, έχουν ήδη από την φάση ανάπτυξης πρωτοτύπου επιδειχθεί σε επιχειρησιακούς σχηματισμούς των ΕΔ. (www.sas-tech.gr)

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.