Ο Γ. Κουτίνας, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, αναλύει όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ασφάλιση των πτήσεων σας!

giorgoskoytinas

 Ο Γιώργος Κουτίνας, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, παραχώρησε συνέντευξη στο idrones.gr στην οποία ανέλυσε όλο το πλαίσιο λειτουργίας αλλά και ανάγκης για την ασφάλιση των πτήσεων σας...

 

Διαβάστε τη συνέντευξη:

Idrones.gr:Πως αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτόν τον καινούργιο τομέα στον χώρο των drones;

Γιώργος Κουτίνας: Είμαστε Εταιρία παροχής ανεξάρτητων ασφαλιστικών υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους. Λόγω της υψηλής στάθμης τεχνογνωσίας και της συνεργασίας μας με τα Lloyd’s ως Ανταποκριτές τους για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, εστιάζουμε σε εξειδικευμένες και δύσκολες ασφαλίσεις. Τα “Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών” (γνωστά ως Drones), ως νέο εξελισσόμενο τεχνολογικό επίτευγμα με πληθώρα εφαρμογών σε διάφορους τομείς, είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης μακρόχρονης εμπειρίας και επαρκών στατιστικών δεδομένων σε θέματα διαχείρισης ζημιών, η κάλυψη κινδύνων από τη χρήση των Drones είναι ένα νέο σχετικά δύσκολο ασφαλιστικό αντικείμενο. Στη βάση αυτή, έπειτα από ανάλυση των συνθηκών και διαπραγμάτευση με Ασφαλιστές (Underwriters) των Lloyd’s, καταλήξαμε σε συγκεκριμένο πρόγραμμα Ασφάλισης Drone το οποίο προωθούμε στην αγορά.

Αναφέρατε σε πρόσφατη ομιλία σας ότι υπάρχουν προβλήματα στην ασφάλιση των drones καθώς πρόκειται για τομέα που εμπίπτει στην κατηγορία των αεροπορικών ασφαλίσεων.

Δε θα έλεγα πως υπάρχουν προβλήματα. Απλά, υπήρξαν κάποιες δυσκολίες σε ότι αφορά στην κατανόηση της συγκεκριμένης ασφάλισης. Πολλοί Χρήστες, όπως και αρκετοί Ασφαλιστές, θεώρησαν πως θα βρουν εύκολες λύσεις όπως γίνεται με τον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων. Εμείς, γνωρίζοντας πως πρόκειται για κάτι το εξειδικευμένο, εξαρχής διατυπώσαμε συγκεκριμένες απόψεις. Πριν ακόμη θεσπιστεί το θεσμικό πλαίσιο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), προωθούσαμε ήδη το απαραίτητο ασφαλιστήριο διεθνών προδιαγραφών και προσφέραμε λύση σε κάποιους διορατικούς επαγγελματίες που επιζητούσαν αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη “για να μπορούν να παίρνουν δουλειές και να κοιμούνται ήσυχοι“.

koutinasprofil

Τελικά, τι ακριβώς ισχύει στην Ελλάδα και πώς κρίνετε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την ασφάλιση των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, σε σχέση και με ότι ισχύει στο εξωτερικό;

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την υποχρεωτική Ασφάλιση από τη χρήση Drone, προσεγγίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν διεθνώς. Το ποσό 1,000,000€ ως ελάχιστο ασφαλιστέο όριο αποζημίωσης για ατυχήματα Αστικής Ευθύνης, το οποίο για πολλούς θεωρείται υπερβολικό, υπαγορεύεται από τη λογική πως πρέπει να καλύπτει και τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά που μπορεί να συμβεί. Εξάλλου, οι σοβαρές και αξιόπιστες ασφαλιστικές Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Αεροπλοΐας, μπορούν να προσφέρουν κάλυψη με ένα τέτοιο ποσό με τα ίδια ελάχιστα ασφάλιστρα.

Είναι απαραίτητη η ασφάλιση πριν από κάθε πτήση, τόσο για ερασιτέχνες όσο και για επαγγελματίες;

Τη στιγμή που πάντα υπάρχει κίνδυνος, μικρός ή μεγάλος, να συμβεί ένα ατύχημα, είναι προφανές πως η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης είναι απαραίτητη. Γιατί, ακόμη και ο πλέον έμπειρος πιλότος / χρήστης Drone, μπορεί να κάνει λάθος ή να ατυχήσει. Και, σε μια ακραία περίπτωση, αν δε διαθέτει την κατάλληλη κάλυψη, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ βαριές και το κόστος μεγάλο.

Βέβαια, στη χώρα μας η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου δεν έχει ωριμάσει και υπάρχει δυσκολία σε ότι αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη των χειριστών Drone που το χρησιμοποιούν καθαρά για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Όσοι όμως χρησιμοποιούν Drone για επαγγελματικούς σκοπούς ή σε συνάφεια με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, μπορούν και πρέπει να ασφαλίζονται.

koutinasdroneexpo

Ποιες κατηγορίες καλύπτονται και με ποια ενδεικτικά ποσά ασφάλισης;

Ο Κανονισμός απαιτεί ασφαλιστική κάλυψη τόσο για τα drones «Ανοικτής» κατηγορίας σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όσο και για αυτά της «Ειδικής» και της «Πιστοποιημένης» κατηγορίας. Υπενθυμίζω πως σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο Ιδιοκτήτης / Χειριστής drone οφείλει να ασφαλίζεται έως 1.000.000€ για την Αστική Ευθύνη του, κάτι που συνάδει με τα ελάχιστα διεθνή standards.

Ποιες είναι οι παροχές από την πλευρά σας στην Ασφάλιση Drone;

Τα Drones, ανάλογα με τον τύπο τους, αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά σημαντικό κόστος που βρίσκεται κυριολεκτικά “στον αέρα”. Είναι προφανές πως σε περίπτωση λάθους χειρισμού ή εξαιτίας κάποιου τυχαίου γεγονότος, το ίδιο το Drone μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη ή και ολική απώλεια στην πτώση του. Στη βάση αυτή, προσφέρουμε αξιόπιστη και οικονομική λύση όχι μόνο για την υποχρεωτική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων αλλά και για την αποζημίωση του ίδιου του Drone με τον παρελκόμενο ειδικό εξοπλισμό του. Σχετικά, κρίνω σκόπιμο να επισημάνω πως τον περασμένο χρόνο, μολονότι δεν είχαμε αρκετά ασφαλιστήρια, εντούτοις υπήρξαν τρία (3) ατυχήματα (ευτυχώς χωρίς τραυματισμό Τρίτων), τα οποία και αποζημιώθηκαν πλήρως, με συνοπτικές διαδικασίες.

Τι θα συμβουλεύατε στους επαγγελματίες και στους ερασιτέχνες χειριστές, δεδομένης της μέχρι τώρα εμπειρίας σας από τον κλάδο και με βάση κάποια περιστατικά που έχετε διαχειριστεί;

Επικαλούμενος τη μακρόχρονη και ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία μου, αυτό που κατηγορηματικά επισημαίνω είναι: Σε μια ευνοούμενη κοινωνία, η Ασφάλιση πρέπει να υπάρχει όχι απαραίτητα ως υποχρέωση έναντι του Νόμου αλλά ως συνειδητή επιλογή. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, η όποια Ασφάλιση, όταν γίνεται συστηματικά και μελετημένα δεν κοστίζει ακριβά και αξίζει!

Στους Επαγγελματίες χρήστες Drone θα έλεγα πως το κόστος ασφάλισης είναι μια λειτουργική δαπάνη η οποία εκπίπτει φορολογικά. Επιπλέον, μπορεί να επιμεριστεί ως μια ελάχιστη επιβάρυνση προς τους Πελάτες τους, οι οποίοι επίσης θεωρούνται καλυμμένοι μέσω της ασφάλισης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως σε ένα ζημιογόνο γεγονός έναντι Τρίτων, εύκολα μπορεί θα βρεθούν και αυτοί κατηγορούμενοι, με βεβαρημένη τη θέση τους αν έχουν αναθέσει εργασία σε κάποιον Επαγγελματία ο οποίος δεν είναι ασφαλισμένος σύμφωνα με το νόμο.

Στους φίλους Ερασιτέχνες, θα συνιστούσα αυστηρή τήρηση των προβλέψεων του νόμου στα θέματα ασφάλειας. Ασχολούνται με ένα “ακριβό χόμπι” που πέρα από τις δεξιότητες και το μεράκι απαιτεί σοβαρότητα και προσοχή. Η απαραίτητη, και για αυτούς, ασφαλιστική κάλυψη σίγουρα θα είναι εφικτή και προσιτή όταν η αγορά και το θεσμικό πλαίσιο (σε ότι αφορά στην αδειοδότηση, πιστοποίηση κλπ), αρχίσουν να ωριμάζουν.

koutinasomilia

Τι έχετε να πείτε για το κόστος της Ασφάλισης;

Σίγουρα η όποια δαπάνη δικαιολογημένα απασχολεί τον οποιοδήποτε, τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως με τα σημερινά δεδομένα, ένα ποσό της τάξεως των 300€ το χρόνο για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης μέχρι 1,000,000€ και ένα ποσοστό μικρότερο του 8% της αξίας του Drone για τις ίδιες ζημιές, δεν είναι υπερβολικό. Επιπλέον, εφόσον η ασφάλιση αυτή γενικευθεί και στο μεταξύ δεν υπάρξουν άμεσα σοβαρές ζημιές, το κόστος ασφάλισης αναμένεται σύντομα να μειωθεί. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα ατυχήματα, μικρά ή μεγάλα, δεν είναι σπάνια λόγω και της εκτεταμένης διάδοσης των Drones. Πως θεωρείτε ότι θα περιοριστούν και ποια η σημασία, τελικά, της σωστής ασφάλισης των πτήσεων;

Τα ατυχήματα από τη χρήση των Drone, μπορούν να περιοριστούν με την εκπαίδευση, τη συνετή χρήση και με σοβαρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Η τεχνολογική εξέλιξη των Drone σίγουρα βοηθάει αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει βασικός συντελεστής στην πρόληψη των ατυχημάτων. Όπως και σε κάθε επαγγελματική ή παραγωγική δραστηριότητα, τα ατυχήματα πάντα θα συμβαίνουν. Το πλέον σημαντικό είναι να υπάρχει η κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη που να αποζημιώνει άμεσα, χωρίς μακρόχρονες “ψυχοφθόρες” και “ευρωβόρες” δικαστικές διαδικασίες. Με αυτό το πνεύμα λειτουργούμε στην αγορά, φιλοδοξώντας να προσφέρουμε γόνιμες ασφαλιστικές υπηρεσίες και στην Ασφάλιση των Drones.

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.

Με την περιήγησή σας στο idrones.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.