ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΜΗΜΑ θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ

geooo.jpg

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΜΗΜΑ θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, 19-25 Φεβρουαρίου. Προλάβετε τις εξετάσεις της Υ.Π.Α (28/02/2020)! Κάντε την εγγραφή σας στην πιστοποιημένη από την Υ.Π.Α. GeoSense UAS Academy.


Εγγραφές: http://ow.ly/6gbQ30hdauW


✔50 ώρες βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την αιτούμενη κατηγορία χειριστή
✔Δυνατότητα e-learning για απομακρυσμένες περιοχές
✔Εγκεκριμένο πρόγραμμα από την Υ.Π.Α. (UAS Pilot A, B,C)
✔Ειδικότητες & Ειδικές άδειες πτήσεων & εναέριων εργασιών
✔Online tests προσομοίωσης εξετάσεων & Skill tests με εξεταστή της Υ.Π.Α.
✔Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές & εξεταστές της Υ.Π.Α.

g3eooooooooo.jpg
Μάθετε περισσότερα εδώ: http://www.geosense.gr/geosense-uas-academy/

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.