Νέο τμήμα Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ειδικοτήτων & Ειδικών Αδειών ΣμηΕΑ

yghibewgweiu8r484.jpg

Νέο τμήμα Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ειδικοτήτων & Ειδικών Αδειών ΣμηΕΑ - 23 Μαρτίου 2020! Από την GeoSense UAS Academy. Αποκτήστε πιστοποίηση από την Υ.Π.Α. για:                          

                                                                               
✔ Ικανότητα επί αεροπλάνου (σταθερή πτέρυγα – Fixed Wing)                                                                             
✔Ειδικότητα εναερίων εργασιών (Aerial Works) για φωτογραμμετρία, επιθεωρήσεις, γεωργία ακριβείας, αεροφωτογραφήσεις, βιντεολήψεις
✔Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS)
✔Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS)

geosenseeee.jpg
Περισσότερα εδώ: http://www.geosense.gr/geosense-uas-academy/

Contact GeoSense: Tel. 2310 953.353, http://www.geosense.gr/contact.html

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.