Νέο τμήμα εξ' αποστάσεως θεωρητικής εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ

geooorfirhjgfrhgur.jpg

Νέο τμήμα εξ' αποστάσεως θεωρητικής εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, 22 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2020! Γίνετε Επαγγελματίας Χειριστής Drone, αποκτώντας πιστοποίηση από την Υ.Π.Α.


Εγγραφές: http://ow.ly/6gbQ30hdauW
✔50 ώρες βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την αιτούμενη κατηγορία χειριστή
✔Εγκεκριμένο πρόγραμμα από την Υ.Π.Α. (UAS Pilot A, B,C)
✔Ειδικότητες & Ειδικές άδειες πτήσεων & εναέριων εργασιών
✔Online tests προσομοίωσης εξετάσεων & Skill tests με εξεταστή της Υ.Π.Α.
✔Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές & εξεταστές της Υ.Π.Α.

Μάθετε περισσότερα εδώ: http://www.geosense.gr/geosense-uas-academy/
Contact GeoSense: http://www.geosense.gr/contact.html

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.