Νέο τμήμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης Χειριστών ΣμηΕΑ της GeoSense

geosense-seminario.jpg

Νέο τμήμα εξ' αποστάσεως θεωρητικής εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ της GeoSense UAS academy, 14-25 Σεπτεμβρίου 2020. Γίνετε πιστοποιημένος από την Υ.Π.Α. Επαγγελματίας Χειριστής Drones.Εγγραφές: http://ow.ly/6gbQ30hdauW

50 ώρες βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την αιτούμενη κατηγορία χειριστή
Εγκεκριμένο πρόγραμμα από την Υ.Π.Α. (UAS Pilot A, B,C)
Ειδικότητες & Ειδικές άδειες πτήσεων & εναέριων εργασιών
Online tests προσομοίωσης εξετάσεων & Skill tests με εξεταστή της Υ.Π.Α.
Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές & εξεταστές της Υ.Π.Α.

geo-seminario.jpg

Μάθετε περισσότερα εδώ: http://www.geosense.gr/geosense-uas-academy/
Contact GeoSense: http://www.geosense.gr/contact.html

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.