Ἑναρξη της Η' Εκπαιδευτικής Σειράς για απόκτηση πτυχίου ΣΜηΕΑ, από την Sky Eye Drone Academy

eurhgeuirhgieurhge770.jpg

-Η Sky Eye Drone Academy ξεκινάει την Η Εκπαιδευτική σειρά για απόκτηση Πτυχίου ΣΜηΕΑ Κατηγορίας ABC.

-Τα θεωρητικά Μαθήματα Διαρκείας  50 ωρών παραδίδονται με Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Απομακρυσμένης Εκπαίδευσης.
Θεωρητική & Πρακτική Εξέταση για απόκτηση Πτυχίου στο Ηράκλειο.
Πληροφορίες: https://skyeyeacademy.gr/elearning/


2810 300 075
Μητσοτάκη 1 71202 Ηράκλειο

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.