Νέο τμήμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, 16 -27 Νοεμβρίου 2020!

geo-seminario.jpg

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ Θεωρητικής Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Χειριστών ΣμηΕΑ, 16 -27 Νοεμβρίου 2020!


Προλάβετε τις αλλαγές του νέου κανονιστικού πλαισίου της EASA, αλλά και τις επόμενες εξετάσεις! Ολοκληρώστε την εκπαίδευση σας στην πιστοποιημένη από την Υ.Π.Α. GeoSense UAS Academy.

Καθημερινό απογευματινό τμήμα 17.00-21.30    
      
Εγγραφές: http://ow.ly/6gbQ30hdauW


✔50 ώρες βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την αιτούμενη κατηγορία χειριστή
✔Εγκεκριμένο πρόγραμμα από την Υ.Π.Α. (UAS Pilot A, B,C)
✔Ειδικότητες & Ειδικές άδειες πτήσεων & εναέριων εργασιών
✔Online tests προσομοίωσης εξετάσεων & Skill tests με εξεταστή της Υ.Π.Α.
✔Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές & εξεταστές της Υ.Π.Α.

IMG_0224.JPG

Μάθετε περισσότερα εδώ: http://www.geosense.gr/geosense-uas-academy/

Contact GeoSense: http://www.geosense.gr/contact.html

Copyright © 2018 idrones All Rights Reserved.